24 oct 2011

Blíži sa Grails 2.0

Dňa 22.10.2011 došlo k uvoľneniu Grails 2.0 RC1. Z noviniek stojí za zmienku najmä:
 • prehľadnejšie zobrazenie informácií na konzole
 • prehľadnejšie zobrazenie informácií vo výstupe testov
 • prehľadnejšie zobrazenie chýb ktoré nastanú počas behu aplikácie
 • aktualizácia na Groovy 1.8
 • podpora Servlet 3.0
 • HTML5 Scaffolding
 • možnosť použitia viacerých dátových zdrojov
 • zásuvný modul pre migráciu databázy
 • zásuvný modul pre vytvorenie doménového modelu z existujúcej databázy
Detailnejší popis noviniek vrátane iných ktoré neboli spomenuté je dostupný na adrese http://grails.org/doc/2.0.x/guide/introduction.html#whatsNew.
28 mar 2011

GR8Conf Europe

Konferencia o Groovy, Grails, Griffon, GPars, Spock, Fitnesse, GContracts, CodeNarc a súvisiacich technológiách, ktorá sa uskutoční v termíne 17.5. - 19.5.2011 v Kodani.
19 aug 2009

Príklady mierne pokročilých a pokročilých možností rámca Grails

Pred časom som na požiadanie vypracoval príklady mierne pokročilých a pokročilých možností rámca Grails. Príklady postihujú nasledujúce oblasti:
 • úpravy vygenerovaných pohľadov
 • pridanie podmienky pre zobrazenie dát v zozname
 • odovzdávanie parametrov medzi stránkami
 • tlačové zostavy
 • prezentácia existujúcej aplikácie

Tieto príklady vrátane dokumentu, ktorý popisuje nosné prvky ich implementácie sa nachádzajú v tomto archíve. Príklady boli otestované s Grails 1.1 a Sun JDK vo verzii 1.6.0_02. Na príklady nie je uplatnená žiadna licencia, sú voľne k použitiu podľa potreby.

26 jul 2009

Nová sekcia FAQ

Stránka bola rozšírená o sekciu FAQ, ktorá obsahuje najčastejšie kladené otázky týkajúce sa rámca Grails.
21 jun 2009

Elektronická konferencia

Sprevádzkovaná elektronická konferencia pre riešenie technických problémov, výmenu poznatkov a skúseností.
9 jun 2009

Nová sekcia Návody

Stránka bola rozšírená o sekciu Návody, ktorá obsahuje stručný návod ako autentifikovať a autorizovať používateľov voči Active Directory.
10 apr 2009

Spustenie stránky

Stránka Grails.sk je venovaná rámcu Grails, ktorý vychádza z princípov Ruby On Rails a je založený na prístupe známom ako konvencia namiesto konfigurácie (prípadne aj ako kódovanie podľa konvencie), dynamickom programovacom jazyku Groovy, rámci Spring a objektovo-relačne mapovacom rámci Hibernate. Detailné informácie v anglickom jazyku nájdete na domovských stránkach rámca Grails, prípadne vo Wikipédii.

Zmyslom stránky je popularizácia rámca Grails a vytvorenie komunity jeho používateľov za účelom výmeny poznatkov, skúseností a riešenia problémov.

Radi privítame pomoc pri tvorení obsahu Grails.sk a poskytneme priestor pre návody, recenzie a blogy. Sme otvorení novým myšlienkam a nápadom, ktoré prispejú k skvalitneniu obsahu stránky. Napíšte nám prosím na info@grails.sk.